ANSKAFFELSE

Vi ser på kontraktsinngåelse som en anskaffelse. Vi foretar en grundig evaluering og gjennomgang av innkomne tilbud og utarbeider en innstilling til oppdragsgiver.

Offentlige og halv offentlige institusjoner er underlagt Lov om offentlige anskaffelser. Vi i Epcon har kompetanse og lang erfaring innen dette regelverket og bistår i utarbeidelse av konkurranseunderlaget, setter kvalifikasjonskrav og lager tildelingskriterier for å velge ut de rette tilbydere, besørger annonsering og gjennomfører kontraktsinngåelser.