ANSVARLIG SØKER

Dersom et tiltak er søknadspliktig etter Plan og bygningsloven må det engasjeres et foretak som ansvarlig søker. Foretaket skal besørge komplett søknad med nødvendige vedlegg til kommunen og har også en rekke oppgaver og plikter under gjennomføringen av prosjektet. Ansvarlig søker er også den som avslutter prosessen mot byggesak ved søknad om ferdigattest.

Epcon har erfaring som ansvarlig søker fra en rekke større og mindre prosjekter.