BYGGELEDER

Byggeleder organiserer og styrer entreprenørene på byggeplass. Vi har utviklet systemer og rutiner innenfor også dette fagfeltet. Oftest er våre engasjementer knyttet opp mot modeller for delte entrepriser, men våre velprøvde systemer for byggeledelse er konstruert slik at de er lette å tilpasse til alle typer entreprisemodeller.

Byggeleder rapporterer jevnlig til oppdragsgiver og har ansvar for prosesser som kontraktinngåelse med entreprenør, fremdriftskontroll og håndtering av evt. endringer underveis. Byggeleder fungerer som kontaktpunkt mot fremtidig(e) leietaker(e), utarbeider byggherrens HMS-plan, kontrollerer og godkjenner fakturaer fra entreprenør, samt kontrollerer at alt går riktig for seg i henhold til Byggherreforskriften.

Epcon har gode referanser også innenfor byggeledelse.