HMS OG SHA

Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsulykker i Norges viser at bygg og anleggsbransjen fremstår som en klar versting. Dette er bransjen på ingen måte stolte av, og for å bedre på dette kom Byggherreforskriften i 2010 med nye krav. Her står at SHA-koordinator ikke skal havne i en interessekonflikt ved å ha andre roller i byggeprosjektet enn oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, hverken under prosjektering eller utførelse av et prosjekt.

Oppdragsgiver kan selv være SHA-koordinator, men rollen er tillagt oppgaver og plikter de færreste er klar over og koordinator rollen kan avdekke forhold som motsier oppdragsgivers interesse som prosjektleder.

Epcon har en filosofi der vi ønsker å skille SHA oppgaver fra andre prosjektadministrative oppgaver ved å ha en person spesielt dedikert til koordinatorrollen. Vi opplever en økende forståelse for filosofien og får flere henvendelser og forespørsler på rene SHA oppdrag. Epcons SHA-koordinator har mastergrad i faget og leder Epcons SHA-arbeid. Vår SHA-koordinator sørger for at sikkerhet alltid får høy prioritet i både prosjekt planlegging og utførelse og at alle krav satt i det Norske lovverket er etterlevd.