HMS OG SHA

Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsulykker i Norges viser at bygg- og anleggsbransjen fremstår som en klar versting. Dette er bransjen på ingen måte stolte av, og for å bedre på dette kom Byggherreforskriften i 2010 med nye krav. HMS og SHA er blitt viktige fagområder i bransjen. Her står at SHA-koordinator ikke skal havne i en interessekonflikt ved å ha andre roller i byggeprosjektet enn oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, hverken under prosjektering eller utførelse av et prosjekt.
Oppdragsgiver kan selv være SHA-koordinator, men rollen er tillagt oppgaver og plikter de færreste er klar over og koordinatorrollen kolliderer ofte med oppdragsgivers rolle som prosjektleder.

Epcon har en filosofi der vi ønsker å skille SHA-oppgaver fra andre prosjektadministrative oppgaver ved å ha en person spesielt dedikert til koordinatorrollen. Vi opplever en økende forståelse for filosofien og får flere henvendelser og forespørsler på rene SHA-oppdrag.

Epcons SHA-koordinator har mastergrad i faget og leder Epcons SHA-arbeid. Vår SHA-koordinator sørger for at sikkerhet alltid får høy prioritet i både prosjekt planlegging og utførelse og at alle krav satt i det Norske lovverket er etterlevd.

Epcon mottar for tiden flere og flere henvendelser fra entreprenørsiden om bistand til ivaretakelse av deres HMS-ansvar ute på bygg- og anleggsplass, både i henhold til internkontrollforskriften og byggherreforskriften. Epcon innehar HMS-kompetanse for denne type oppdrag og kan påta seg HMS-oppdrag i varierende omfang, tilpasset de behovene som er i hvert enkelt prosjekt.