PROSJEKTADMINISTRASJON

Prosjektadministrasjon er en samlebetegnelse på ulike administrative oppgaver knyttet til oppfølging og gjennomføring av et prosjekt, lite eller stort.

Vi tilbyr:
PROSJEKTLEDELSE
PROSJEKTERINGSLEDELSE
BYGGELEDER
ANSKAFFELSE
KVALITETSSIKRING
HMS og SHA
ANSVARLIG SØKER
KONTRAKT- OG ENTERPRISERETT
MILJØSANERING

Våre kunder er opptatt av høy kvalitet, ærlighet og god byggeøkonomi. Å kunne teorien er en selvfølge. Våre medarbeidere har papirene i orden og vi setter av betydelige ressurser hvert år for å holde oss faglig oppdaterte. Derfor kjenner vi verdien av erfaringsbasert kompetanse. Det er alle årene vi har jobbet som utgjør forskjellen og som gjør at vi vet hva det vil si å levere kvalitet.