KONTRAKT- OG ENTERPRISERETT

Vi har etter hvert opplevd mange ulike motsetninger ifm gjennomføring av prosjekter. Kvaliteten på selve kontrakten, tolkningen av ordlyd eller motstridende opplysninger er bare noen av mulige konflikter som gjør kontrakt- og enterpriserett viktig. God kunnskap om Norsk Standard og gode kontrakter kan spare deg som vår oppdragsgiver for unødige bekymringer og kostnader.

Epcon har bred erfaring innenfor kontrakt- og enterpriserett.