KVALITETSSIKRING

Kvalitet viser til hvordan noe er, til egenskaper som er verdsatt eller vurdert i henhold til visse krav. Kvalitetssikring innebærer å sikre at disse kravene imøtekommes.

01.01.2013 kom en ny forskrift om uavhengig kontroll for bygge bransjen, nettopp for å få en bedre kvalitetssikring av prosjektene. Vi i Epcon sikrer at prosjekterte kvalitetsmål oppnås og har lang erfaring med kvalitetssikring og kvalitetskontroll.

Byggeforskriftens krav om Universell utforming er et område vi vier stor oppmerksomhet