Lyse Blokk E

Epcon har fått prosjektledelse til å utvikle et skisseprosjekt. Prosjekteringsteamet er etablert og skisseprosjektet skal være ferdig til 1. juni.