MILJØSANERING

Miljøsanering er et eget ansvarsområde i byggesaksforskriften. Det er krav om miljøsaneringsbeskrivelse ved endring eller riving av byggverk som er over 100m² BRA eller ved arbeidsoperasjon som genererer > 10tonn avfall. Nybygg over 300m² skal ha avfallsplan.

Prosjektering og utførelse av miljøsanering må være ansvarsbelagt før kommunen kan gi tillatelse. Epcon foretar miljøkartlegging, utarbeider miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner. Vi har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 2 i miljøsanering.