Nytt rådhus i sandnes

Epcon er Prosjekteringsleder for nytt Rådhus i Sandnes. Bygget plasseres på indre Sandnes havn, vakkert plassert med front mot sjøen.

Etter nærmere 2 års planlegging er kontrakt med Generalentreprenør nå underkrevet og arbeidene på tomten igangsatt. Epcon vil følge opp den videre detaljprosjektering helt frem til overtakelse.

Epcon er også SHA koordinator for utførelse gjennom hele byggeperioden.

Det er lagt stor vekt på både miljø og energi i bygget, da det skal bygges som Passivhus og tett opp under Energiklasse A. Det blir innlagt både fjernvarme og fjernkjøling i bygget som skal ha over 350 arbeidsplasser plassert i landskap.

Bygget inneholder en stor «publikumsdel» som skal gjøre det enkelt for Sandnes sine innbyggere å få utført(hjelp til alle de tjenester som kommunen skal levere til innbyggerne.

Etter planen skal bygget stå ferdig i løpet av 2018