PROSJEKTLEDELSE

Prosjektleder, PL, er byggherrens stedfortreder i prosjektet og engasjeres i prosjektets initieringsfase. Prosjektleder ivaretar oppdragsgivers interesser gjennom hele prosessen, veileder oppdragsgiver i et mangfold av lover og regler, kommer med råd og driver prosjektet fremover. Prosjektleder utarbeider kalkyler og fremdriftsplaner og holder byggekomiteen oppdatert underveis i prosjektet for en optimal prosjektledelse.

Prosjektleder er den som sitter med strikketøyet, samler trådene og sørger for at de rette trådene strikkes inn i strikketøyet på riktig tidspunkt slik at resultatet blir et plagg, et mønster oppdragsgiver kjenner igjen.

Vi er erfarne ingeniører og sivilingeniører og har opparbeidet en omfattende og solid kompetanse siden tidlig på 1980-tallet. I tillegg har vi arbeidet systematisk med den teoretiske delen av fagfeltet prosjektledelse. Gjennom en lang rekke prosjekter har vi kvalitetssikret og prøvd ut de aktuelle modellene.

Epcon AS er medlem i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og en vesentlig del av den totale oppdragsmengden vår er knyttet til nettopp prosjektadministrasjon. Vår totale kompetanse på dette området er forankret i en grundig forståelse for kompleksiteten i slike oppdrag og mange års relevant erfaring også fra store kompliserte prosjekter.