SOLVANG BARNEHAGE

Solvang barnehage er et av mange prosjekter Epcon har gjennomført for Stavanger kommune. Prosjektet var særlig interessant siden bygget er den gamle sosialhøgskolen i Stavanger som ble rehabilitert til barnehage. Epcon fikk byggeledelsen i konkurranse med andre byggelederfirma. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2008 – 2009

Epcon har fulgt opp en rekke barnehager for flere av kommunene i Sør-Rogaland.

TIDSROM: 2008-2009

PROSJEKTSTØRRELSE: