TINE MEIERIET JÆREN

Norges største meieri og et av Europas mest moderne og komplekse meierier. Meieriet håndterer ca. 200 millioner liter melk i året og produserer Jarlsberg, Norvegia, Mozzarella og mange fett/smørprodukter foruten pulverprodukter. Totale kostnader er opp under 1,7 mrd NOK og Epcon har deltatt i planlegging og bygging siden 2003.

Totalt er det ca. 41.000 m2 gulvflate.

Ansatte i Epcon har arbeidet med næringsmiddelindustri i over 25 år og har bygget seg opp en unik spesialkompetanse på området.

TIDSROM: 2003-2016

PROSJEKTSTØRRELSE: 1,7 mrd.