UNIVERSITETET I STAVANGER

Epcon har hatt mange oppdrag på høyskoleområdet, nå Universitetsområdet i Stavanger med Statsbygg som oppdragsgiver. Under prosjektet med utvidelse av Lærerhøyskolen og oppføring av nytt Sentralbygg fikk den gang høyskolen status som Universitet. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2002 – 2006 og med en prislapp på ca 500mil. Foruten nytt sentralbygg og utvidelse av lærerhøyskolen på 14.000 m², ble ny Campus etablert, kollektivtrassé omlagt og en større parkeringsutvidelse etablert. Epcon var engasjert som ekstern prosjekteringsleder og hadde også oppgaven som byggeleder.

TIDSROM: 2002-2006

PROSJEKTSTØRRELSE: 500 mill.