Vitenmusem

Epcon er tildelt rollen som Prosjektleder for nytt Vitenmuseum i Jøssingfjord i skarp konkurranse fra andre PA-firma. Prosjektet er et resultat av en internasjonal arkitektkonkuranse med rundt 150 deltakere, hvor en ungt svensk arkitektkontor ble vinneren. Museet skal favne det lokale for området, men samtidig vise helt moderne prosesser i forbindelse med naturen i området. Stikkord er både historie, kultur, bergverk og geologi. Altmark-affæren blir en del av utstillingen. Likeså Helleren som ligger like nedenfor museet. Virksomheten til Titania sammen med geologien i området vil også bli belyst.

Prosjektet vil bli gjennomført som en modifisert totalentreprise og planen er at museet skal stå ferdig i løpet av 2018.

Utrarbeidelse anbudsgrunnlag pågår.