Verksted Kvaleberg, SHA oppdrag for Bane Nor

Verksted Kvaleberg, SHA oppdrag for Bane Nor

av | des 20, 2018 | HMS, Nyheter | 0 kommentarer

Dagens verksted på Kvalaberg, Stavanger, skal rustes opp for å kunne tilby moderne
verkstedsfasiliteter for dagens materiell samt fremtidig aktuelt materiell (FLIRT tog). Byggearbeidene
omfatter et nytt verkstedbygg plassert på et ledig areal på tomteten for dagens vedlikeholdsanlegg
på Kvalaberg. Utover selve verkstedhallen kommer et mindre volum for garderober,
kontor, spiserom, tekniske rom, lager etc.
Arbeidene skal også omfatte nødvendige sporarbeider i verkstedet samt utvendige spor for oppstilling av
tog og tilknytning av verkstedet til det nasjonale linjenettet. Antatt omfang 300-450meter spor (utenfor
selve verkstedet) og to-tre veksler.
Verkstedbygget fordrer relativt omfattende grunnarbeider grunnet behov for fundamentering av spor
samt løfteinnretninger for tog. Det skal i et av sporene kunne løftes et komplett togsett a 110 meter for
boogie bytte etc. Videre skal det etableres adkomstmesaniner for tilkomst servicekomponenter på
togenes tak. Det er ikke forutsatt kjørestrøm (KL) ført inn i verkstedet. Det skal imidlertid avsettes
tilfredsstillende høyde for at slikt anlegg kan monteres i ettertid.
Dagens verksteder på Kvalaberg ligger inne på samme område. Verkstedene er vesentlige for NSB
sin transportleveranse. All eksisterende verkstedproduksjon skal gå uhindret i byggetiden. Det stilles
således store krav til koordinasjon og samarbeid med NSB samt Bane NOR og den lokale
verkstedledelsen. Eksisterende produksjon er døgnbasert, og en del vedlikehold utføres kveld / natt.

AF Gruppen Norge AS er Totalentreprenør og Hovedbedrift for prosjektet. De har kontrakt for både prosjektering og bygging.
EPCON as er valgt til SHA koordinator rollen under selve gjennomføringen av byggearbeidene.

Previous

Next