Vår kompetanse

Høy kvalitet, ærlighet og god byggeøkonomi

Kontrakt- og enterpriserett

Vi har etter hvert opplevd mange ulike motsetninger ifm gjennomføring av prosjekter. Kvaliteten på selve kontrakten, tolkningen av ordlyd eller motstridende opplysninger er bare noen av mulige konflikter som gjør kontrakt- og enterpriserett viktig. God kunnskap om Norsk Standard og gode kontrakter kan spare deg som vår oppdragsgiver for unødige bekymringer og kostnader.

Epcon har bred erfaring innenfor kontrakt- og enterpriserett.

Prosjektledelse

Prosjektleder ivaretar oppdragsgivers interesser gjennom hele prosessen, veileder oppdragsgiver i et mangfold av lover og regler, kommer med råd og driver prosjektet fremover.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder eller prosjekteringsgruppeleder, PGL, er den som leder teamet av prosjekterende og sørger for utviklingen i prosjekteringsarbeidet.

Byggeleder

Byggeleder organiserer og styrer entreprenørene på byggeplass.

Anskaffelse

Vi foretar en grundig evaluering og gjennomgang av innkomne tilbud og utarbeider en innstilling til oppdragsgiver.

Kvalitetssikring

Kvalitet viser til hvordan noe er, til egenskaper som er verdsatt eller vurdert i henhold til visse krav. Kvalitetssikring innebærer å sikre at disse kravene imøtekommes.

HMS og SHA

Epcon har en filosofi der vi ønsker å skille SHA-oppgaver fra andre prosjektadministrative oppgaver ved å ha en person spesielt dedikert til koordinatorrollen.

Ansvarlig søker

Dersom et tiltak er søknadspliktig etter Plan og bygningsloven må det engasjeres et foretak som ansvarlig søker.

Kontrakt- og enterpriserett

God kunnskap om Norsk Standard og gode kontrakter kan spare deg som vår oppdragsgiver for unødige bekymringer og kostnader.

Miljøsanering

Miljøsanering er et eget ansvarsområde i byggesaksforskriften.