Vår kompetanse

Høy kvalitet, ærlighet og god byggeøkonomi

Prosjektledelse

Prosjektleder, PL, er byggherrens stedfortreder i prosjektet og engasjeres i prosjektets initieringsfase. Prosjektleder ivaretar oppdragsgivers interesser gjennom hele prosessen, veileder oppdragsgiver i et mangfold av lover og regler, kommer med råd og driver prosjektet fremover. Prosjektleder utarbeider kalkyler og fremdriftsplaner og holder byggekomiteen oppdatert underveis i prosjektet for en optimal prosjektledelse.

Prosjektleder er den som sitter med strikketøyet, samler trådene og sørger for at de rette trådene strikkes inn i strikketøyet på riktig tidspunkt slik at resultatet blir et plagg, et mønster oppdragsgiver kjenner igjen.

Vi er erfarne ingeniører og sivilingeniører og har opparbeidet en omfattende og solid kompetanse siden tidlig på 1980-tallet. I tillegg har vi arbeidet systematisk med den teoretiske delen av fagfeltet prosjektledelse. Gjennom en lang rekke prosjekter har vi kvalitetssikret og prøvd ut de aktuelle modellene.

Epcon AS er medlem i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og en vesentlig del av den totale oppdragsmengden vår er knyttet til nettopp prosjektadministrasjon. Vår totale kompetanse på dette området er forankret i en grundig forståelse for kompleksiteten i slike oppdrag og mange års relevant erfaring også fra store kompliserte prosjekter.

Prosjektledelse

Prosjektleder ivaretar oppdragsgivers interesser gjennom hele prosessen, veileder oppdragsgiver i et mangfold av lover og regler, kommer med råd og driver prosjektet fremover.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder eller prosjekteringsgruppeleder, PGL, er den som leder teamet av prosjekterende og sørger for utviklingen i prosjekteringsarbeidet.

Byggeleder

Byggeleder organiserer og styrer entreprenørene på byggeplass.

Anskaffelse

Vi foretar en grundig evaluering og gjennomgang av innkomne tilbud og utarbeider en innstilling til oppdragsgiver.

Kvalitetssikring

Kvalitet viser til hvordan noe er, til egenskaper som er verdsatt eller vurdert i henhold til visse krav. Kvalitetssikring innebærer å sikre at disse kravene imøtekommes.

SHA

Koordinator for SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) sørger for gjennomføring av nødvendig SHA-arbeid på vegne av byggherren, både under planlegging/prosjektering (KP) og utførelse (KU) av bygg-/anleggsprosjektet.

HMS

Epcon kan bistå din virksomhet i HMS-arbeidet, enten det er ute på bygg- og anleggsplass eller innad i egen organisasjon.

Ansvarlig søker

Dersom et tiltak er søknadspliktig etter Plan og bygningsloven må det engasjeres et foretak som ansvarlig søker.

Kontrakt- og enterpriserett

God kunnskap om Norsk Standard og gode kontrakter kan spare deg som vår oppdragsgiver for unødige bekymringer og kostnader.

Miljøsanering

Miljøsanering er et eget ansvarsområde i byggesaksforskriften.