Vår ansatte

Høy kvalitet, ærlighet og god byggeøkonomi

Vi ivaretar våre ansatte bestående av et bredt forsikringsprogram gjennom liv-, pensjon-, reise- og yrkesskadeforsikring.

I dag teller vi ni ansatte. Fem sivilingeniører/mastere, to ingeniører, en byggmester og en kontorleder. Epcon er aktivt medlem i RIF – Rådgivende ingeniørers forening. Gjennom RIF er firmaet ansvarsforsikret i høyeste bonusklasse. Vi ivaretar våre ansatte bestående av et bredt forsikringsprogram gjennom liv-, pensjon-, reise- og yrkesskadeforsikring.

Jon Aarrestad

Jon Aarrestad

Daglig Leder, Sivilingeniør

En av gründerne. Over 35 års relevant erfaring innen prosjekt- og bygg administrasjon. Prosjekteringsleder. Spesialkompetanse innen Næringsmiddelindustrien.

mob: 909 77 156

Tore Skjæveland

Tore Skjæveland

Ingeniør

22 års relevant erfaring innen prosjekt- og bygg administrasjon. Prosjekt og byggeleder.

mob: 970 80 945

Trond Sinnes

Trond Sinnes

Sivilingeniør

22 års relevant erfaring innen prosjekt- og bygg administrasjon. Prosjekt- prosjekteringsleder og byggeleder.

mob: 901 42 352

Ottar Toppe

Ottar Toppe

Ingeniør

34 års relevant erfaring inne bygg prosjektering, prosjektutvikling, prosjekt- og byggeledelse.

mob: 905 49 233

Angela Rausch

Angela Rausch

Bygningsarkitekt

Bygningsarkitekt (diplomingeniør) fra Tyskland. 14 års erfaring, de siste 7 i Norge. Prosjekt og byggeleder. Epcon´s ressursperson ifm Epcon´s rolle som ansvarlig søker.

mob: 966 27 458

Stian Haga

Stian Haga

Byggmester

Byggmester med over 7 års erfaring. Prosjektleder og Byggeleder.

mob: 984 94 747

Liubov Fedotova (Luba)

Liubov Fedotova (Luba)

SHA-koordinator

Master i Samfunnssikerhet og Risikostyring. SHA-koordinator i prosjekterings- og utførelsesfasen av byggeprosjekter. 4 års erfaring i bygg og anlegg bransjen.

mob: 969 03 223

Signe Lise Førland

Signe Lise Førland

SHA-koordinator

HMS-ingeniør, sertifisert kvalitetsleder og revisjonsleder kvalitet. SHA-koordinator i prosjekterings- og utførelsesfasen av byggeprosjekter. 20 års erfaring innen systematisk HMSK-arbeid og -ledelse.

mob: 904 00 796

Mai-lill Pedersen

Mai-lill Pedersen

Resepsjonist / administrasjonsmedarbeider

 

mob: 51 88 66 00