Nytt rådhus i sandnes

Nytt rådhus i sandnes

sep 7, 2017

Epcon er ekstern Prosjektleder og prosjekteringsleder for nytt Rådhus i Sandnes.

Bygget plasseres på indre Sandnes havn, vakkert plassert med front mot sjøen.

Pelearbeidene er unnagjort og Generalentreprenør er godt i gang med betongarbeidene. Epcon vil følge opp den videre detaljprosjekteringen helt frem til overtakelse.

Epcon er også SHA koordinator for utførelse gjennom hele byggeperioden.

Det er lagt stor vekt på både miljø og energi i bygget, da det skal bygges som Passivhus og tett opp under Energiklasse A. Det blir innlagt både fjernvarme og fjernkjøling i bygget som skal ha over 350 arbeidsplasser plassert i landskap.

Bygget inneholder en stor «publikumsdel» som skal gjøre det enkelt for Sandnes sine innbyggere å få utført(hjelp til alle de tjenester som kommunen skal levere til innbyggerne.

Etter planen skal bygget stå ferdig i løpet av 2018

Previous

Next