HMS / SHA

Referanse

Helikopterterminalen

Helikopterterminalen (mars 2013 – april 2016)

Helikopterterminalen ved Stavanger Lufthavn, Sola ble oppført i 1987/88. En større bygningsmessig og teknisk oppgradering ble nødvendig for at bygget skulle tilfredsstille morgendagens krav. Epcon hadde rolle som SHA-koordinator for utførelse i prosjektet. Endring av logistikk og tilhørende flytting av hovedfunksjoner skjedde i en bygning med full drift med antall reisende på ca. 110.000 pr år hver vei. Helikopterterminalen var åpen 7 dager i uka og var kun nattestengt noen timer hver natt. For å møte disse utfordringene avholdte Epcon ikke bare tradisjonelt vernearbeid med vernerunder og uanmeldte befaringer osv., men også ukentlige brukerforum, møter, der representanter for de ulike leietakerne i bygget tok opp og løste aktuelle HMS-utfordringer i krysningen byggeprosjekt og drift. Tett kontakt med brukerne har bidratt til godt arbeidsmiljø og sikrere arbeidsforhold.

Prosjektet ble gjennomført som delte entrepriser, med prosjektverdi på 140 000 000 NOK.

Prosjektform: HMS / SHA

Tidsrom: Mars 2013 – April 2016

Prosjektverdi: 140 000 000 NOK

Kunde/Byggherre: Helikopterterminalen ved Stavanger Lufthavn