HMS / SHA

Referanse

Hovedbrannstasjon Sandnes

2014 – 2017

Epcon var involvert som SHA-koordinator for oppbygging av ny hovedbrannstasjon med ambulanse, legevakt og øyeblikkelig hjelp for Sandnes kommune og hadde både ansvar for koordinering i prosjekterings- og utførelsesfasen. Bygget består stort sett av prefabrikkerte elementer, noe som krevde mye innsats i utarbeidelse av sikker jobb analyser og diverse risikovurderinger vedr. mange arbeidsoperasjoner som pågikk parallelt, blant annet heising, løfting og montering av tunge elementer og utstyr.

Prosjektet var gjennomført som en total entreprise og hadde en verdi på ca. 420 000 000 NOK.

Prosjektform: HMS / SHA

Tidsrom: 2014 – 2017

Prosjektverdi: 420 000 000 NOK

Kunde/Byggherre: Sandnes kommune / Sandnes brannstasjon