HMS / SHA

Referanse

IVAR Avfallssorteringsanlegg

Ferdigstillelse 2018/2019

Verdens første kombinerte avfallssorteringsanlegg og vaskeanlegg for plast er bygget på Forus, i Forusbeen 200. Byggherre: IVAR IKS. Ferdigstillelse: 2018/2019. Byggherrens prosjektkostnad: ca 500 mill.

Sorteringsanlegget og vaskeanlegget som er tilknyttet nybygget på Forus er montert og idriftsettes av henholdsvis Sutco RecyclingTechnic GmbH, fra Tyskland, og AMUT S.p.a., fra Italia. Epcon AS har ivaretatt HMS-koordineringen for disse selskapene opp mot byggherre, for å sikre selskapenes ivaretakelse av det norske HMS-regelverket under gjennomføringen. Dette er blitt ivaretatt ved tilstedeværelse på byggeplass, deltagelse på koordineringsmøter, byggemøter og vernerunder, på vegne av og i samarbeid med de to selskapene. Epcon AS har i tillegg ivaretatt oppgavene som hovedbedrift, på vegne av Sutco, under siste halvdel av prosjektet. Dette har i hovedsak bestått av fasilitering av byggeplassens vernerunder, administrasjon av byggeplassens mannskapslister via elektroniske systemer og oppfølging av RUH-er (rapporter om uønskede hendelser). HMS-koordineringskontraktene har vært inngått direkte og separat med Sutco og AMUT.

Prosjektverdi ukjent.

Prosjektform: HMS / SHA

Tidsrom: N/A – ferdigstillelse 2018/2019

Prosjektverdi: Ukjent

Kunde/Byggherre: IVAR IKS