HMS / SHA

Referanse

Lyse Blokk C

November 2014 – desember 2016

Helikopterterminalen ved Stavanger Lyse-konsernet trengte mer plass til nye ansatte. Bygging av nye kontorplasser er derfor blitt satt i gang på Mariero i november 2014. Den nye kontorblokken ble bygd på tomten som ligger vest for hovedinngangen. Byggeplassen grenset med eksisterende bygg og med boligfelt. På dette prosjektet måtte sikkerhet til tredje personer i tillegg til sikkerhet til byggearbeidere ivaretas på høyt nivå. Byggeplassen var smal og trang og det var derfor stort behov for samordning og koordinering med mange info- og koordineringsmøter. Epcon sin og Lyse sin HMS-avdeling jobbet i lag på dette prosjektet.

Prosjektet ble gjennomført som delte entrepriser, med prosjektverdi på 171 000 000 NOK. Epcon hadde rollen som både koordinator for prosjekterings- og utførelsesfasen.

Prosjektform: HMS / SHA

Tidsrom: November 2014 – desember 2016

Prosjektverdi: 171 000 000 NOK

Kunde/Byggherre: Lyse