HMS / SHA

Referanse

Ny Bryne videregående skole

November 2012 – desember 2015

I 2015 fikk Bryne ny videregående skole på totalt 29 000 m2 hvorav ca 9000 m2 var gjenbruk av eksisterende bygg. Skolen er utformet etter en «campusmodell». Nybygg og eksisterende bebyggelse som sammen utgjør Bryne vgs, er organisert rundt et nord-sydgående parkdrag. Bygg A og B er knyttet sammen med en åpen gangbro på 2.-etasjenivå og en innendørs forbindelse på 3.-etasjenivå. Nybygg er oppført med bærekonstruksjoner i prefabrikert betong og avstivende skiver i plasstøpt betong. Et kompleks anlegg med mange fag og arbeider pågående parallelt krevde veldig god logistikk og koordinering av SHA-koordinator. SHA-planen laget av Epcon måtte revideres mange ganger i løpet av prosjektgjennomføringen pga diverse utfordringer som oppsto i byggeprosessen. Det ble avholdt flere HMS infomøter med arbeiderne på byggeplassen. Møtene ble avholdt på forskjellige språk pga flerspråklig arbeidsmiljø på prosjektet.

Prosjektet ble gjennomført som delte entrepriser, med prosjektverdi på 605 700 000 NOK.

Prosjektform: HMS / SHA

Tidsrom: November 2012 – desember 2015

Prosjektverdi: 605 700 000 NOK

Kunde/Byggherre: Bryne VGS