HMS / SHA

Referanse

Totalrehabilitering av Sandnes sykehus

April 2013 – juni 2014

Den eldste delen av Sandnes sykehus ble i 1913 bygget som lokalsykehus for Sandnes kommune. Sykehuset ble gradvis utvidet og fungerte fram til våre dager som ortopedisk avdeling for Sentralsykehuset i Rogaland. I 2010 ble det bestemt å rehabilitere det gamle sykehuset og bygge dette om til Sandnes Helsesenter på 4080 m². Prosjektet ble gjennomført som delte entrepriser hvor Epcon AS hadde rolle som selvstendig SHA-koordinator for utførelse uten noen andre roller i prosjektet. Riving av bærende konstruksjoner med tilsvarende risiko for fall og fallende gjenstander var en av de viktigste risikoforholdene på prosjektet. Riktig håndtering av farlig avfall, bl.a. asbest, var også et viktig fokusområde i løpet av vernearbeid.

Prosjektet var gjennomført som delte entrepriser og hadde en verdi på 146 000 000 NOK.

Prosjektform: HMS / SHA

Tidsrom: April 2013 – juni 2014

Prosjektverdi: 146 000 000 NOK

Kunde/Byggherre: Sandnes sykehus