Universitetet i Stavanger

av | sep 12, 2018 | 0 kommentarer

Prosjekteringsgruppa ble kontrahert høsten 2001 etter at vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen var klart. Skisseprosjekt ble videreutviklet til forprosjekt med Epcon som prosjekteringsgruppeleder. Detaljprosjektering ble ferdigstilt og kontrahering av byggherrestyrte entrepriser gjennomført januar 2004.

Epcon ble i konkurranse tildelt byggeledelsen høsten 2003. Arbeidet startet med å flytte en verneverdig skolestue som sto i veien for utvidelsen av Lærerutdanningen. Deretter fulgte grunnarbeider med uttak av 30.000 kubikk fjell før øvrige entrepriser ble igangsatt.

Foruten nytt Sentralbygg, Arne Rettedals hus, og utvidelse av Lærerutdanningen, ble nytt Campus og store parkeringsareal bygget. 

Arbeidet ble gjennomført i perioden 2002 – 2006 og Epcon var engasjert som Prosjekteringsgruppeleder og byggeleder på prosjektet.

 

Tidsrom: 2002-2006

Prosjektstørrelse: 500 mill.