HMS / SHA

Referanse

Utvidelse sentralt område, Avinor

2013 – d.d.

Avinor holder på å bygge en flyplass som blir akkurat passe stor. Den gamle terminalen både oppgraderes og utvides med nye arealer. Utvidelsen omfatter ny utlandsterminal, nye ankomstområder for inn- og utlandspassasjerer, innsjekkingsarealer, samt nytt bagasjesorteringsanlegg.

Dette prosjektet krever mye samordningsarbeid hvor ikke bare sikkerheten til arbeiderne og passasjerene må ivaretas, men også flysikkerhet m.m. Epcon har hatt rollen som SHA-koordinator for utførelse for hele prosjektet fra 2013 og arbeidet fortsetter enda. Hyppige befaringer, koordineringsmøter, vernerunder, sikker jobb analyser m.m. – alt dette bidrar til at sikkerheten ivaretas hå høyest mulig nivå.

Prosjektet gjennomføres som delte entrepriser. Antatt prosjektverdi ligger på 478 000 000 NOK.

Prosjektform: HMS / SHA

Tidsrom: 2013 – d.d.

Prosjektverdi: 478 000 000 NOK

Kunde/Byggherre: Avinor