Bryne Videregående

Bryne Videregående

Epcon har siden 2012 vært engasjert av Rogaland Fylkeskommune som byggeledere under oppføringen av ny videregående skole på Bryne. Det omfattende prosjektet er på hele 28.000m², har plass til 1600 studenter og 200 arbeidsplasser. Prosjektet har en kostnadsramme på ca...
Tine Meieriet Jæren

Tine Meieriet Jæren

Norges største meieri og et av Europas mest moderne og komplekse meierier. Meieriet håndterer ca. 200 millioner liter melk i året og produserer Jarlsberg, Norvegia, Mozzarella og mange fett/smørprodukter foruten pulverprodukter. Totale kostnader er opp under 1,7 mrd...
Bergåstjern sykehjem

Bergåstjern sykehjem

Bygging av Bergåstjern sykehjem var et tiltak for å bedre Stavanger kommunes dekning av sykehjemsplasser. Sykehjemmets eldste bygningsmasse oppført i 1959 måtte vike plassen for et flott sykehjem med tilhørende servicefunksjoner. Utvidelsen ga 51 nye sengeplasser, en...