IVAR Avfallssorteringsanlegg

IVAR Avfallssorteringsanlegg

HMS / SHA Referanse Ferdigstillelse 2018/2019 Verdens første kombinerte avfallssorteringsanlegg og vaskeanlegg for plast er bygget på Forus, i Forusbeen 200. Byggherre: IVAR IKS. Ferdigstillelse: 2018/2019. Byggherrens prosjektkostnad: ca 500 mill. Sorteringsanlegget...
Hovedbrannstasjon Sandnes

Hovedbrannstasjon Sandnes

HMS / SHA Referanse 2014 – 2017 Epcon var involvert som SHA-koordinator for oppbygging av ny hovedbrannstasjon med ambulanse, legevakt og øyeblikkelig hjelp for Sandnes kommune og hadde både ansvar for koordinering i prosjekterings- og utførelsesfasen. Bygget...
Utvidelse sentralt område, Avinor

Utvidelse sentralt område, Avinor

HMS / SHA Referanse 2013 – d.d. Avinor holder på å bygge en flyplass som blir akkurat passe stor. Den gamle terminalen både oppgraderes og utvides med nye arealer. Utvidelsen omfatter ny utlandsterminal, nye ankomstområder for inn- og utlandspassasjerer,...
Totalrehabilitering av Sandnes sykehus

Totalrehabilitering av Sandnes sykehus

HMS / SHA Referanse April 2013 – juni 2014 Den eldste delen av Sandnes sykehus ble i 1913 bygget som lokalsykehus for Sandnes kommune. Sykehuset ble gradvis utvidet og fungerte fram til våre dager som ortopedisk avdeling for Sentralsykehuset i Rogaland. I 2010...
Lyse Blokk C

Lyse Blokk C

HMS / SHA Referanse November 2014 – desember 2016 Helikopterterminalen ved Stavanger Lyse-konsernet trengte mer plass til nye ansatte. Bygging av nye kontorplasser er derfor blitt satt i gang på Mariero i november 2014. Den nye kontorblokken ble bygd på tomten...