IVAR Avfallssorteringsanlegg

IVAR Avfallssorteringsanlegg

HMS / SHA Referanse IVAR Avfallssorteringsanlegg Ferdigstillelse 2018/2019 Verdens første kombinerte avfallssorteringsanlegg og vaskeanlegg for plast er bygget på Forus, i Forusbeen 200. Byggherre: IVAR IKS. Ferdigstillelse: 2018/2019. Byggherrens prosjektkostnad: ca...