Hovedbrannstasjon Sandnes

Hovedbrannstasjon Sandnes

Referanse SHA / Byggeleder / Prosjektering Hovedbrannstasjon Sandnes Ny hovedbrannstasjon med ambulanse- og nødesentral, legevakt og øyebl. hjelp Splitter ny hovedbrannstasjon med ambulansesentral, nødalarmsentral (110), legevakt og øyeblikkelig hjelp etableres på...
Rammeavtale med Avinor

Rammeavtale med Avinor

Epcon hadde i perioden 2011 – 2016 rammeavtale på PA tjenester med Avinor Sola. Oppdragene er etter hvert blitt mange og flere av dem viser godt igjen. Nytt parkeringshus, oppgradering av Helikopterterminal og Sentralt trafikkareal (veiomlegging) har mange vært i...
Solvang barnehage

Solvang barnehage

Solvang barnehage er et av mange prosjekter Epcon har gjennomført for Stavanger kommune. Prosjektet var særlig interessant siden bygget er den gamle sosialhøgskolen i Stavanger som ble rehabilitert til barnehage. Epcon fikk byggeledelsen i konkurranse med andre...
Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Prosjekteringsgruppa ble kontrahert høsten 2001 etter at vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen var klart. Skisseprosjekt ble videreutviklet til forprosjekt med Epcon som prosjekteringsgruppeleder. Detaljprosjektering ble ferdigstilt og kontrahering av...
Lyse

Lyse

Epcon har hatt Lyse som kunde siden år 2000, og vi har siden den gang vært engasjert i en rekke større og mindre oppdrag. Vi har hatt prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse for alle de 3 gule kontorblokkene på Mariero, sist Blokk C som sto ferdig nå...