Utvidelse sentralt område, Avinor

Utvidelse sentralt område, Avinor

HMS / SHA Referanse 2013 – d.d. Avinor holder på å bygge en flyplass som blir akkurat passe stor. Den gamle terminalen både oppgraderes og utvides med nye arealer. Utvidelsen omfatter ny utlandsterminal, nye ankomstområder for inn- og utlandspassasjerer,...
Totalrehabilitering av Sandnes sykehus

Totalrehabilitering av Sandnes sykehus

HMS / SHA Referanse April 2013 – juni 2014 Den eldste delen av Sandnes sykehus ble i 1913 bygget som lokalsykehus for Sandnes kommune. Sykehuset ble gradvis utvidet og fungerte fram til våre dager som ortopedisk avdeling for Sentralsykehuset i Rogaland. I 2010...
Lyse Blokk C

Lyse Blokk C

HMS / SHA Referanse November 2014 – desember 2016 Helikopterterminalen ved Stavanger Lyse-konsernet trengte mer plass til nye ansatte. Bygging av nye kontorplasser er derfor blitt satt i gang på Mariero i november 2014. Den nye kontorblokken ble bygd på tomten...
Ny Bryne videregående skole

Ny Bryne videregående skole

HMS / SHA Referanse November 2012 – desember 2015 I 2015 fikk Bryne ny videregående skole på totalt 29 000 m2 hvorav ca 9000 m2 var gjenbruk av eksisterende bygg. Skolen er utformet etter en «campusmodell». Nybygg og eksisterende bebyggelse som sammen utgjør Bryne...
Helikopterterminalen

Helikopterterminalen

HMS / SHA Referanse Helikopterterminalen (mars 2013 – april 2016) Helikopterterminalen ved Stavanger Lufthavn, Sola ble oppført i 1987/88. En større bygningsmessig og teknisk oppgradering ble nødvendig for at bygget skulle tilfredsstille morgendagens krav. Epcon...