Statoil

Statoil

apr 21, 2017

Epcon bistår Byggmester O. Torjussen & Sønner med prosjektadministrative tjenester under gjennomføring av ombygning for Statoil på Forus øst. Ombygginngen omfatter ca. 7.000 m2 kontorlokaler med møteromsfasiliteter og operasjonsrom. I tillegg skal det installeres nye tekniske anlegg og infrastruktur for disse. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2017.

Next